Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Makuvara Oy
Krouvintie 6 (PL 41)
90401 Oulu
Puh.
Y-tunnus: 

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Voit kysyä rekisteriin liittyvistä asioita Makuvaran kuluttajapalvelusta seuraavasti:

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Makuvara Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Makuvara Oy:n väliseen asiakassuhteeseen tai sopimukseen, palvelun käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

Tietoja käytetään seuraaviin:

  • tilattujen tuotteiden toimittamiseen ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen
  • helppokäyttöisen ja turvallisen verkkokauppapalvelun toteuttamiseen
  • verkkokaupan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
  • asiakkaan tai muun tahon käyttäytymisen analysointiin ja profilointiin
  • Makuvara Oy:n liiketoiminnan menekinedistämiseen
  • asiakkaan ja Makuvara Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä, jotka ovat ostaneet tuotteita Makuvaran verkkokaupasta.

Rekisteri sisältää

  • asiakkaan etu- ja sukunimen
  • asiakkaan yhteystiedot, mm. osoitteen, s-postiosoitteen ja puhelinnumeron
  • mahdollisen toimitusosoitteen, joka on eri kuin tilauksen tehneen asiakkaan osoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Makuvara Oy:n verkkokaupan asiakkaista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirrot ja poistot

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarve siirtää tietoja kolmansille osapuolille. Näin esimerkiksi maksunvälitystä ja tuotteiden toimitusta koskevissa tapauksissa. Huolehdimme tarvittaessa tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimuksin, että asiakkaan tietosuoja huomioidaan yhdenmukaisesti meidän tavallamme. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja omaan tarkoitukseensa eikä luovuttaa niitä edelleen.

Tietoja päivitetään manuaalisin tai automaattisin keinoin.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurien, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisterijärjestelmän käyttöoikeus on vain niillä Makuvara Oy:n työntekijöillä, joilla on työnsä vuoksi oikeus käsitellä asiakastietoja.

9. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.